Pan modrý Alex

Pan modrý Alex

Narodil jsem se jako druhý v 10 hodin a moje váha byla největší 502g.

Vážení po prvním týdnu: 984 g

Vážení po druhém týdnu: 1554 g

Vážení po třetím týdnu: 2240 g

Vážení po čtvrtém týdnu: 3220 g

Vážení po pátém týdnu: 4700 g

Vážení po šestém týdnu: 5950 g

Vážení po sedmém týdnu: 7300 g

Poslední vážení před odchodem do nového domova: